BİLSEM Tanılama Süreci

Değerli Velilerimiz,

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında BİLSEM’e (Bilim ve Sanat Merkezleri) aday gösterilecek 1. 2. 3. sınıf öğrencilerinin yönetmelik gereği sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilmesi istenmektedir. Öğrencilere genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik dallarında yetenek değerlendirmelerinde bulunularak yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Başvuru formları öğrencilerimiz tarafından sizlere iletilmiştir.

Arzu eden velilerimiz üstün yetenek olduğunu gözlemlediği alanları yazılı olarak sınıf öğretmenlerine bildirebilirler.

Başvuru ve tanılama sürecinin planlı bir şekilde ilerlemesi için ekteki kılavuzun incelenmesi ve takibini rica ederiz.

Ahmet GÖKKAYA
Kurucu Müdür

BİLSEM Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu