Eco-Schools Yeşil Bayrak Ödülü

Paylaşım Koleji,çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanında gösterdiği üstün çaba ve kararlılıkla, Eko Schools programı kapsamında TÜRÇEV tarafından prestijli Yeşil Bayrak Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, okulumuzun çevresel sürdürülebilirlik konusundaki öncü rolünü ve çevre bilincinin toplumsal önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Son iki yıldır yürütülen başarılı projeler ve etkinlikler sayesinde, Paylaşım Koleji öğrencileri ve personeli çevre bilincini geliştirme ve uygulamalı çevre koruma konularında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve doğal yaşamın korunması gibi alanlarda gerçekleştirilen projeler, Yeşil Bayrak Ödülü’nün kazanılmasında belirleyici olmuştur.

Okulumuz, bu başarıyla birlikte çevre bilincinin daha da yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için daha fazla çaba sarf etme konusundaki misyonunu daha da güçlendirmiştir.

Okulumuz, gelecekte de çevre dostu uygulamaları teşvik etmeye ve öğrencilerimizin çevre bilincini artırmaya devam edecektir.