Eko-Okullar “Çöp ve Atıklar-Geri Dönüşümdür”

Ortaokullarımızla yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Projesi 2. yıl programımızı başlattık.
Projemizin ana teması “Çöp ve Atıklar-Geri Dönüşümdür”.

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

PROGRAMIN FAYDALARI
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;
Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;
Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
Okul öğrencilerce sahiplenilir,
Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.