Eko Proje: Çöp ve Atıklar-Geri Dönüşümdür

Anasınıflarımız ile Yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Projemiz’in 2. yılındayız. Projemizin ana teması “Çöp ve Atıklar-Geri Dönüşümdür”.

Eko Okul Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin; atıklar, geri dönüşüm, tasarruf, su-enerji kullanımı, doğa ve çevre, üretim, tüketim vb. konularında farkındalıklarının artması, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayarak çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları hedeflenerek hazırlanan yıllık eylem planı doğrultusunda etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.