Eko Proje

Anasınıflarımız ile Yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Projemiz’in ana teması “Çöp ve Atıklar”dır.

Eko Okul Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin; atıklar, geri dönüşüm, tasarruf, su-enerji kullanımı, doğa ve çevre, üretim, tüketim vb. konularında farkındalıklarının artması, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayarak çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları hedeflenerek hazırlanan yıllık eylem planı doğrultusunda etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.