İlkokul Öğrencilerimiz eTwinning 101 Projesini Tamamladılar

Ülkemizin farklı şehirlerinden katılımcıların olduğu eTwininng 101 projesi Bosna Hersek, Sırbistan, Romanya, Portekiz, Azerbaycan, Arnavutluk, Litvanya, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Gürcistan, Slovenya, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerde de uygulanmaktadır.


101 eTwinning projesi eğitimi hapsolduğu sınıflardan çıkarıp ait bulunduğu eve, bahçeye, sokağa, doğaya kısacası hayatın içine aktarmayı hedeflemektedir. Proje farklı etkinliklerle psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım gelişimine katkıda bulunan bir projedir.


Çocuğun sağlıklı büyümesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmesi için nitelikli bilişsel uyarıcılar, zengin dil uyarıcıları ve olumlu sosyal-duygusal deneyimleri kapsayacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


Yapılan son öğretmenler webinarında proje ortaklarının yorumlarından projenin hedeflerine ulaştığı gözlemlendi. 101 eTwinning projesi yapılan birbirinden güzel etkinlikler ile tamamlandı.