Öğrenen Profili

Öğrenen Profili

Paylaşım Koleji öğrencileri 21. Yüzyıl becerilerini kazanmayı hedefleyen, problem çözme, iletişim ve işbirliği, yaratıcılık ve inovasyon bilinci ile değer yaratan, esnek, uyumlu, girişimci ruha sahip, sosyal ve kültürler arası ilişkisini geliştiren, üretkenlik ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, stres toleransı ve esnekliğine sahip bireylerdir.