Orman Okulu

ORMAN OKULU NEDİR?

Orman Okulu, öğrencilerin kendilerinde güven ve öz saygı kavramlarını kazanmaları ve geliştirebilmeleri için bu alanda eğitim almış bir lider eşliğinde ormanda ya da ağaçlık alanda öğrenciye aktif katılım yöntemleri ile sürekli olanakların sunulduğu bir süreçtir.

Orman okulu çocuklara duygularını kullanacak fırsatlar sunarak, ilham kaynağı olan doğal kaynakları kullanma fırsatı vererek, risk almayı, seçimler yapmayı ve kendileri için öğrenmeyi başlatma olanakları vererek, bireyin içsel motivasyonunu ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumunu geliştirir. Düzenli olarak açık hava alanı ziyaret ilkesi çocuklarda uzun vadeli, çevresel açıdan sürdürülebilirlik tutum ve uygulamaları geliştirmeye sebep olmaktadır.

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Orman okulu programı, ağaçlık ve doğal ortamda öğrencinin doğal dünya ile ilişkisini geliştirmeye yönelik ilerler. Orman Okulu, öğrenci merkezlidir.  Çoklu duyuları kullanarak keşfetmek için özgür bir ortam sunar. Programda ağaçlık alan kullanımı süreklilik gösterir ve her mevsimdir. Eğitim programının planlanması, gözlem, adaptasyon ve geri bildirim, her seansı takiben yapılır ve döngüsel olmasına dikkat edilir. Orman okulu pratik yollarla öğrenmeye ve normal sınıf ortamından farklı olan yeni mevcut becerileri göstermeye fırsatlar sunduğu için açık alanda farklı becerilerini sergileyen çocuklar akranlarından daha fazla saygı görmeye başlar ve benlik saygılarını yeniden inşa etmeye başladıkça özgüvenlerini yeniden keşfederler. Öz güven duygusu ve problem çözme becerileri gelişmiş, yaratıcılığı yüksek, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler hedeflenir. . Orman Okulu, öğrencinin risk almasını teşvik eden ortamlar sunar. Böylece çocuk daha dirençli, iletişimi güçlü ve iş birlikçi olur.

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİNİN FAYDALARI

Günümüzde özellikle büyükşehirdeki çocukların dışarıda oyun oynamak için daha az özgürlüğe sahip oldukları, nerdeyse mahalle kültürünün yok olduğu, giderek doğadan uzak bir toplumda büyüdükleri su götürmez bir gerçektir.

Dışarıda oyun ve öğrenme dediğimiz zaman, hemen aklımıza hava koşulları gelmektedir. “Kötü hava yoktur, kötü giyinme vardır.” prensibi ile yola çıkan okulumuz, çocuklarımızın dış mekân deneyimlerini sadece güneş ve sıcak hava ile sınırlandırmamaktadır. Her mevsimde açık havada eğitim fırsatları sunmaktadır.
Öğrencilerimizin kritik gelişim dönemlerinde; motor, bilişsel , uzamsal ve sosyal becerilerini en üst seviyeye çıkarabilmek adına, çoklu duyu ortamlarını deneyimlemelerini hedefliyoruz. Okulumuza ait özgün eğitim programımızla öğrencilerimize özgürce hareket edebilme ve bulundukları çevre ile bütünleşebilme olanağı sağlıyoruz.

AÇIK ALANDA ÖĞRENMENİN GELİŞİMSEL FAYDALARI

Dil ve İletişim Becerisi:

Dışarıda dil kullanımı iç mekânla karşılaştırıldığında 5 kat daha fazladır. Ağaçlık mekânların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların yeni kelimeleri kullandığı gözlemlenmiştir.

Sosyal Gelişime Faydaları:

Oyun, sanat, ekoloji, doğa yürüyüşü ve takım çalışması, gibi aktiviteler dil becerilerinin gelişimine olanak sağlamaktadır.

Motor Becerisi:

Çocuklarda, farklı eğim yüzeyine sahip alanlarda etkinlik yapanların motor-koordinasyon becerilerinin, yüzeyi tamamen düz bir alanda etkinlik yapanlara oranla daha gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. (Grahn et al, 1997) Kıvraklık ve dengelerinde de gözle görülür farklar vardır. Örnek: Dış mekân etkinliği (outdoor activity); Toprağa dokunarak farklı yüzeylerde etkinlikler yapmak gibi…

Bilişsel Beceriler:

Dış mekânda zaman geçiren çocuklarda dikkat ve konsantrasyon sürelerinin iç mekânda zaman geçiren çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.Dış mekanda zaman geçiren çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu semptomlarına az rastlanmaktadır. Yaratıcı ve üreticilik anlamında olumlu dönütler alınmıştır.

Risk Algısı:

Dış mekânda yapılan etkinliklerde çocuklar kontrollü riskler alarak  risk alabilmenin ne demek olduğunu öğrenirler. Küçük yaşta risk duygusu ile karşılaşan çocukların ilerleyen yaşlarda problem çözme yetenekleri daha da gelişmiş olur.

Sağlık:

Temiz hava ve devamlı hareket olanağı mikroplarla savaşmak için bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar. Yapılan incelemede ormanlık alanlarda zaman geçiren insanlarda yararlı bakterilerin daha çok bulunduğu ve insanların daha az alerjen oldukları gözlemlenmiştir.

Fiziksel Faydalar:

Güneş ışığı D vitamini üretimini destekler. Temiz hava ve oksijen beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, obezite riskini azaltır, kemikleri güçlendirir.Hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin Sistemine olan Faydaları:

Ağaçlık ve yeşil alanlarda zaman geçirmek stres ile alakalı bir bileşenlerin azalmasını sağlayarak çocuklarda sakinleştirici bir etki yaratır.