Proje Üretmeye Devam Ediyoruz

Okulumuz Fen Bilimleri öğretmeni Nilay ERİŞ ve farklı şehirlerde görev yapan 10 yetenekli öğretmen E Twinning M.O.D. adlı projelerine başladılar. Fen bilimleri alanında yapılacak olan projede alt tematik alanlarda Müzik, Oyun,Deney yaparak eğitim öğretim faaliyetlerini daha aktif ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktadırlar.

“M.O.D.” eTwinning projesi fen bilimleri dersinin eğlenceli bir şekilde öğretilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Proje ile öğrencilerin geçmiş ve güncel öğrenmelerini kalıcı hale getirmek, Fen Bilimleri dersine karşı olan tutum ve davranışları olumlu hale getirmek, Fen Bilimleri dersinde etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlamak, öğrencilerin kendine güvenen ve kendine güvenen bireyler olmasını sağlamak hedeflenmektedir.