Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Paylaşım Koleji olarak alanında uzman psikolojik danışmanımız tarafından verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz aracılığıyla idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğini sağlamayı, öğrencilerimizin okul öncesi dönemden itibaren eğitim-öğretim süreçlerinde tüm  sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeyi,  yetişkinlik döneminde de  daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Rehberlik çalışmalarımızla, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmeleri, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmaları amacıyla danışmanlık hizmetlerimizi “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

Oryantasyon: Her yılın başında ve ya dönem içerisinde okulumuza yeni gelen öğrencilerimizi okula, okul kurallarına, okuldaki etkinliklere alıştırma sürecidir.

Bireysel Rehberlik: Bire-bir öğrencinin sorununa yönelik olarak verilen danışmalık hizmetidir.

Grup Rehberliği: Bir seferde birden çok öğrenciye yönelik sınav kaygısı, sosyal kaygı, utangaçlık gibi ortak konularda verilen danışmanlık hizmetidir.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Sınıf ortamına uyum sağlamakta güçlük çeken  öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Yöneltici Rehberlik (Mesleki ve Eğitsel Rehberlik): Meslek seçimi, alan seçimi, katılacağı faaliyet seçimi, seçeceği arkadaş grubu gibi öğrencilerin yönlendirilmeye ihtiyaç duydukları konularda verilen danışmanlık hizmetidir.

Gelişitirici Rehberlik:
Çocuğa gelişimsel dönemlerine uygun olarak yaklaşılması ve eğitim verilmesi için yapılan çalışmaları içeren bir danışmanlık hizmetidir.

Önleyici Rehberlik: Sorun davranış ortaya çıkmadan önce engellemek için yapılan çalışmaları içerir.

Motivasyon Çalışmaları: Öğrencilerimizi etkin çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

Bireyi Tanıma Çalışmaları: Okulumuzdaki her öğrencimiz için rehberlik servisimizde bir dosya oluşturulur ve bu dosyada öğrencimizin öğrenci tanıma formu, öğretmen görüşme notları ve yıl içerisinde uyguladığımız test ve envanterler, öğretmenleri tarafından doldurulan aylık formlar bulundurulur, gerektiğinde bu dosya içerisinden öğrencimizin ihtiyacına yönelik bilgilere başvurulur ve yıl boyunca gelişimi takip edilir,

Veli Eğitimleri: Okul olarak Veli- Öğrenci- Okul işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimize “Mutlu Aile Mutlu Çocuk”, “Ergenlik Dönemi Sorunları”, “Anne- Baba ve Çocuk İletişimi” gibi konu başlıkları altında seminerler verilir,

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Kayıt öncesi dönemden itibaren çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir. Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır. Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir. Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir. Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurumun Psikolojik Danışmanı tarafından verilen seminerlere (Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı gibi..) katılabilirler. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle ulusal sınavlar (TEOG) hakkında veli seminerleri planlanır.