The Effect of Wind and Flood on Life

“THE EFFECTS OF WİND AND FLOOD ON LİFE” adlı Etwinning projesinde 5A ve 5B sınıfından öğrencilerimiz öğretmenleri Nilay Girgin ile yürütüyorlar. Projede rüzgârın önemini, günlük hayata etkilerini etkinliklerle öğreniyorlar.Rüzgâr ve sel ile ilgili hayata dair her şey bu projede yer almakta.

Proje Türkiye, Romanya, Gürcistan, Portekiz, Makedonya ve Litvanya’ dan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşecektir.