Ulusal Projelerimiz

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. “Beslenme Dostu Okul Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen ölçütler doğrultusunda “Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu” ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir. Okulumuz proje çerçevesinde belirlenen tüm ölçütleri sağlayarak “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

Beyaz Bayrak Projesi; okulların çevresi, koridorları, sınıfları, tuvaletleri, kantin ve yemekhanelerinin ısıtma, havalandırma ve hijyenik şartlara göre özel olarak değerlendirildiği, bu kriterleri yeterli derecede sağlayan okulların ödüllendirildiği bir projedir. Proje ile okullarda temizlik ve sağlık bilgisi konusunda çalışmalar yapılmasının teşvik edilmesi başta olmak üzere; toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Okulumuz “Beyaz Bayrak Projesi” için gerekli tüm kriterleri tamamlayarak ilk olarak 2017 yılında “Beyaz Bayrak” ve Sertifika ile ödüllendirilmiş ve proje çalışmalarına devam ederek 2019-2020 Eğitim öğretim yılında Beyaz Bayrak ve Sertifikasını yenilemiştir.