Ana Sınıfı

Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Okul öncesi dönem alarak adlandırılan bu dönem, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri, tüm yaşam boyunca devam etmektedir. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarı üzerinde de önemli etkileri vardır. Bu bilimsel gerçekler biz eğitimciler için aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktur.

İşte bu yüzden Paylaşım Koleji’nde en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza, okul öncesi eğitim programımızla koşulsuz sevgi ve güven ortamı içerisinde 21. Yüzyıl becerilerini elde edip öğrenmeye tutkuyla bağlanma fırsatı sunmaktayız.

Oynamayı Öğren Öğrenmek İçin Oyna!

Erken çocukluk döneminde “oyun” yetişkinleri çocuğa yaklaştıran bir eğitim dilidir.
Oyunlar ile tamamen kendi dünyasını yansıtabileceği fırsatlar bulan Paylaşım Koleji öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde oyunu kıymetli bir eğitim aracı olarak görmektedir.

Paylaşım Koleji olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanan müfredatları temel öğretim anlayışı ve hedefi olarak kabul ederiz. Bununla birlikte High Scope, Montessori(Her Çocuğun özgür olduğunu ve kendi hızında ilerleme gösterdiğini savunan eğitim metodu), MutipleIntelligence (Çoklu Zeka Kuramı), Tam Öğrenme Modeli (her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması) ,ReggioEmilia, GEMS, STEAM gibi temel eğitim programlarının da Paylaşım Koleji süzgecinden geçirilerek ; Bilim, sanat, spor, teknoloji ve doğayla iç içe Paylaşım Kolejine özgü eğitim modelimizi uygularız.

Proje tabanlı eğitim modelini esas alan Paylaşım Koleji, öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve duygusal gelişimini izleyerek, beceri ve yeteneklerini tespit ederek; araştıran, sorgulayan, keşfeden, merak eden öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencilerimizin tüm sınıf düzeylerinde proje çalışmaları yapmaları, etkin öğrenme yöntemleriyle konuyu irdelemeleri, sorularına cevap aramaları, deneyler yapmaları, bulgularını kaydetmeleri, analiz-sentez yaparak sonuç çıkarmaları ve bunları görsel-sözel veya işitsel öğeler kullanarak sunmalarını bekleriz.

İlkokul 1. Sınıf Uyum Programı

İlkokul dönemindeki başarı için iyi bir okul öncesi yaşamı önemlidir. Bunun bilinciyle hareket eden Paylaşım Kolejinde çocuklarımızın ilkokula etkili geçişlerini sağlamak için ilkokul ile bütünleşmiş eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklarımıza masada doğru oturuş şekli, doğru kalem tutma becerisi ve düzgün çizgi çizebilmeleri gibi pek çok çalışma yapılmaktadır.
İlkokula hazırlık için yapılan çalışmalarda öncelikli hedefimiz; ses çalışmaları ve okuma yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikaye oluşturma, tekerleme ve bilmece sorma vb. anadili etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Haftalık program dahilinde sınıf öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerin yanı sıra Beden Eğitimi, Drama, Görsel Sanatlar, İngilizce, İngilizce (speaking), Almanca, Müzik, Zeka Oyunları, Neşeli bilimler, Robotik kodlama, Satranç dersleri branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Tüm branş etkinlikleri branşlara özel olarak tasarlanmış kendi atölyelerinde uygulanmaktadır.

Erken çocukluk döneminde ana dili edinimini kazanmaya başlayan çocuk kritik yaş dönemini geçirmeden yabancı dil eğitimine başlarsa ilerdeki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır. Dilbilimciler okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların problem çözme yetilerinin de çok güçlü olduğunu düşünmektedirler. Erken yaşta verilen yabancı dil öğretimi çocukta zekayı geliştirmekte ve ana dilinde de anlama kabiliyetini arttırmaktadır. Bu anlayışla yola çıkan Paylaşım Koleji’nde yabancı dil eğitimi okul öncesi dönemde başlar. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından verilmektedir. Çocuklarımız, oyunlar, şarkılar ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla İngilizce ile tanışmakta ve sonraki senelerde üzerine yenilerini ekleyecekleri yabancı dil bilgilerinin temelini almaktadırlar.

2. Yabancı Dil Almanca

Okulumuzda 2. Yabancı dil Almanca’dır. Almanca etkinlikleri haftada 2 ders saati olarak tasarlanmıştır. İngilizce derslerinde olduğu gibi, Almanca’da da öğrenciler, yaş özelliklerine uygun, eğlenceli etkinliklerle yeni bir dilin temellerini atarlar.

2.Sınıftan İtibaren Cambridge Sınavları

İlkokul 2. Sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılım ve sınavlara hazırlık çalışmaları Paylaşım Kolejinde gerçekleştirilmektedir.

Paylaşım Koleji olarak alanında uzman psikolojik danışmanımız tarafından verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimiz aracılığıyla idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğini sağlamayı, öğrencilerimizin okul öncesi dönemden itibaren eğitim-öğretim süreçlerinde tüm sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, psikolojik açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmeyi, yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Rehberlik çalışmalarımızla, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmeleri, her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmaları amacıyla danışmanlık hizmetlerimizi “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Hizmetler

Oryantasyon Çalışmaları: Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, okul kurallarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri, okul birimlerinin tanıtılması gibi etkinlikler düzenlenir.

Öğrenci Gelişim Takibi: Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte yapılan haftalık bireysel görüşmelerle takip edilmektedir. Ayrıca öğrencinin ihtiyacına göre okul yönetimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Okul Olgunluğu Çalışması: Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk seviyelerini tespit etmek ve desteklemek amacıyla görsel okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları: Okulumuzdaki her öğrencimiz için rehberlik servisimizde bir dosya oluşturulur ve bu dosyada öğrencimizin öğrenci tanıma formu, öğretmen görüşme notları ve yıl içerisinde uyguladığımız test ve envanterler, öğretmenleri tarafından doldurulan aylık formlar bulundurulur, gerektiğinde bu dosya içerisinden öğrencimizin ihtiyacına yönelik bilgilere başvurulur ve yıl boyunca gelişimi takip edilir,

Bireysel Rehberlik: Bire-bir öğrencinin sorununa yönelik olarak verilen danışmalık hizmetidir.

Grup Rehberliği: Bir seferde birden çok öğrenciye yönelik sınav kaygısı, sosyal kaygı, utangaçlık gibi ortak konularda verilen danışmanlık hizmetidir.

Uyum Sağlayıcı Rehberlik: Sınıf ortamına uyum sağlamakta güçlük çeken  öğrencilerin desteklenmesini amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Gelişitirici Rehberlik: Çocuğa gelişimsel dönemlerine uygun olarak yaklaşılması ve eğitim verilmesi için yapılan çalışmaları içeren bir danışmanlık hizmetidir.

Önleyici Rehberlik: Sorun davranış ortaya çıkmadan önce engellemek için yapılan çalışmaları içerir.

Motivasyon Çalışmaları: Öğrencilerimizi etkin çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmaları içerir.

Kariyer Günleri: Öğrencilerin gelecek planlarını desteklemek ve hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlenir. Bu çalışma 8. sınıf öğrencileri için belirlenen mesleklerdeki uzmanların okula davet edilerek meslek hakkında bilgilendirme yapması ile gerçekleşir.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

Öğretmen Oryantasyonu: Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla ağustos ayı seminer dönemi içerisinde Role Play çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerle eğitim ve atölye çalışmaları devam etmektedir.

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması: Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Psikolojik ve Rehberlik Danışma Bölümü işbirliği ile yürütülmesi sağlanır.

Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları: Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.

Velilere Yönelik Hizmetler

Veli Bilgilendirme Sistemi

Kayıt öncesi dönemden itibaren çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir. Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır. Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir. Çocuğun gelişimi yıl sonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir. Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurumun Psikolojik Danışmanı tarafından verilen seminerlere (Aile İçi İletişim, Sınav Kaygısı gibi..) katılabilirler. Yıl içerisinde rehberlik birimiyle LGS hakkında veli seminerleri planlanır.

Veli Eğitimleri: Okul olarak Veli- Öğrenci- Okul işbirliğini sağlamak amacıyla velilerimize “Mutlu Aile Mutlu Çocuk”, “Ergenlik Dönemi Sorunları”, “Anne- Baba ve Çocuk İletişimi” gibi konu başlıkları altında seminerler verilir.

Beden Eğitimi

Anasınıflarımızda Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyolarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra,öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar,temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Drama

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Görsel Sanatlar

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde sergilemekteyiz.

Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde yer almış ressam ve heykeltıraşların önemli eserlerini öğrencilere tanıtmaktayız.
Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini
almalarını hedeflemekteyiz.

Müzik

Anaokulumuzdaki müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Neşeli Bilimler

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma, ölçme, sınıflama, veri kullanma-kaydetme-yorumlama, tahmin, neden-sonuç, deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenerek merak duygusunu besleyen, heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışmalar Paylaşım Kolejine özgü Neşeli Bilimler dersinde gerçekleştirilir.

Atölyemizde, STEAM ışığında planladığımız etkinliklerimizin yanı sıra EKO OKULLAR projesi yürütülmektedir.

Robotik Kodlama

Paylaşım Koleji anaokulunda özel hazırlanmış kodlama programı ile öğrenciler “robokod” etkinlikleriyle deneyimlerini dünyanın ortak dili olan kod ile birleştirir ve hayallerini harekete geçirir.Problem çözme ,karar verme ve yenilikçi çözümler üretme becerilerini geliştirirken çok yönlü düşünmeye olanak sağlarlar.

Mental Aritmetik

Mental Aritmetik dersleri ile öğrencilerimize sayısal yetenek kazandırmasının yanı sıra yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme-anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini geliştirmekteyiz. Mental Aritmetik eğitimi sol ve sağ loblarındaki beyin hücrelerini harekete geçirir ve beynin kapasitesini artırır.

Dikkatimi Artırıyorum Dersleri

Dikkat ve konsantrasyon eğitim-öğretimde en önemli faktörlerdendir. Çocukların bu süreçte en çok dikkate bağlı hatalar yaptıkları görülmektedir. Genellikle çocukların dikkatini odaklama ve sürdürmede sıkıntı yaşadıkları, önemli nokta ya da ayrıntıları kaçırdıkları, aynı durum farklı şekilde sunulduğunda bunu fark etmede zorlandıkları görülmektedir. Bu ders anasınıfından, dördüncü sınıfa kadar yaş düzeylerine uygun olarak dikkat becerilerini artırmak amacı ile verilmektedir.

Çocuk Edebiyatı ile Felsefe

Okulumuzda bu yıldan itibaren çocuk kitapları, metin, oyun, resim, nesne vb. aracılığıyla felsefe çalışmalarına başlıyoruz. Çok güçlü bir soru sorma potansiyeline sahip bu yaş grubu çocuklarının, potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından “Çocuklar için Felsefe” yani P4C (Philosophy for Children) uygulamaları son derece önemlidir.

P4C bir insanın tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisini geliştirir. Çocuklar onlarla paylaşılan çocuk kitapları, metin, oyun, resim veya nesne üzerinde birlikte sohbet ederek sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde gelişmeyi öğrenirler.

Meslek Tanıtımları

Toplumda herkesin farklı rol ve görevleri olduğunu öğretmek amacıyla Okul Öncesi öğrencilerimize meslekleri gerek geziler gerekse okulumuza davet edilen alanında uzman kişilerle gerçekleştirmekteyiz.

Mutfak Etkinlikleri

Öğrencilerimiz mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi ölçme,Karıştırma ,yiyeceklerin yapı ,renk değişimlerini inceleme ,karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenmesini ve uygulama yapmasını sağlamaktayız.

MINDFULNESS EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Mindfulness dikkatimizi tarafsız ve nazik bir şekilde yönetme becerisidir. Nefesimiz, vücudumuz, hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve günlük hayat içindeki davranışlarımızın farkında olmak ve bunları yargılamadan nazik bir şekilde gözlemleyebilmek demektir.

Mindfulness, özellikle 3 temel beceriye katkıda bulunuyor; Duygu yönetimi, dikkat kontrolü ve öz farkındalık.

Mindfulness her yaş grubunun hayatına dahil edebileceği bir beceridir. Kişisel yaşam, iş yaşamı ve okul yaşamında uygulanabilir bir programdır. Okulumuz kapsamında uygulanan programımız, çeşitli nefes egzersizleri, meditasyonlar, duygu farkındalığı çalışmaları, hikayeleştirme ve animasyonlar üzerinden farkındalık çalışmaları ile sürdürülmektedir.

Çocuklar ile Yapılan Farkındalık Çalışmaları

Öğrenciler ile yapılan farkındalık çalışmaları, onların yüklü zihinlerini boşaltmak, öz denetimi sağlamak ve bu sayede daha umutlu ve mutlu olmalarını sağlamayı hedefler.

 Öğrenciler ile yapılan farkındalık (mindfulness) araştırmaları bu çalışmaların:

– Öğrencilerin sınıfta, sınavlarda, sporda, birbirleri ile iletişim kurarken ve hatta oyun oynarken konsantrasyonlarını daha uzun sürdürmelerini ve daha iyi odaklanabilmelerini dolayısıyla akademik başarının doğru oran da arttığını göstermiştir.

– Zorlayıcı duygu ve durumlarla baş etmelerini sağlar.

– Geçiş döneminde (çocukluktan ergenliğe) yaşanan günlük streslerinde, ilişkisel problemlerinde, uyku problemlerinde ve ebeveynleri ile ilgili anlaşmazlıklarında onlara yardımcı olur.

– İyi oluş hallerini (mutluluk, sakinlik, huzur) arttırır.

– Beslenmede, bedenleri ile sağlıklı ve olumlu ilişki kurmada ve farklılıkları kabullenmelerinde onlara yardımcı olur.

– Farkındalık çalışmalarına katılan ebeveynler ise kendi ebeveynliklerinde olumlu yönde farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir.

P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)  PROGRAMIMIZ

Farklı ve özgün eğitim programlarımız ile öğrencilerimizi düşünen, ifade eden, farkındalığı yüksek, hoşgörülü, 21. Yüzyıl becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmeleri için yeni programlar uyguluyoruz.

    Çocuklar için Felsefe, 1960’lI yıllarda Columbia Üniversitesinde Felsefe Profesörü olan Matthew Lipman tarafından soruşturma temelli eğitim stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Ezberci eğitime tepki olarak doğan ve Sokratik yönteme dayalı P4C öğrencilerimizin kendine güvenen, soru sormayı, sorgulamayı bilen, yeni ve yaratıcı fikirler üreten, analitik bir bakış açısı geliştiren, başkalarının fikirlerini dinleyip saygı duyan uygun olanları destekleyen ve uygun bulmadıklarına saygı çerçevesinde karşı çıkan bireyler yetişmesine yardımcı bir uygulama yöntemidir.  Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakmalarını sağlayan ve farkındalığı yüksek bireyler yetişmesine yardımcıdır.

Çocuklar için Felsefe, kısaca P4C çocuklara yöneltilen sorularla çocukların düşünmesini sağlayan, felsefi araştırmayı dersin merkezine koyarak öğretme ve öğrenmeye yönelik bir yöntemdir. LIPMAN’a göre; iyi bir rehberle felsefe yapmaya erken yaşlarda başlamanın çocukların zihinsel ve duygusal açıdan gelişmelerindeki önemi büyüktür. Erken yaşlarda başlayan bu eğitimde, çocukların zihinleri yargılarla dolmadan, zihnin yargıları nasıl işleyeceğine dair donanıma sahip olması hedeflenir.

P4C işbirlikçi diyaloglar ve yansımalar şeklinde felsefi sorgulama yoluyla çocuklarda ve gençlerde bilişsel ve sosyal becerileri destekleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren akademik kazanımlarını destekleyen yenilikçi bir eğitim anlayışı olarak kabul edilir.

P4C’de bilişsel ve sosyal becerilerin kazandırılmasıyla felsefe yapmayı ve felsefenin içeriğini öğretmek hedeflenir. Bu hedefler felsefi soruları, kavramları ve tartışmaları daha iyi anlamayı sağlar.

P4C, argüman oluşturmak için mantıklı hamleler kullanarak kritik öneme sahip düşünceyi geliştirir. Fikirlerin paylaşılması ile 4C işbirlikçi ( collaborative ), yaratıcı ( creative ) , özenli ( caring ), eleştirel ( critical ) temeline dayanır.

P4C, tüm disiplinlerde kullanılmak üzere tasarlanan, çocukların ve gençlerin küresel vatandaşlar olarak bakış açılarına ve deneyimlerine değer veren diyalog odaklı bir yöntemdir. Kırk altı yıldır dünya çapında uygulanan UNESCO tarafından onaylanan pedagojidir.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olarak hazırlanan lezzetli ve sağlıklı yemek menüleri için AYLIK YEMEK LİSTEMİZİ tıklayınız.