İlkokul

İlkokul eğitimi gelecekteki öğrenimin ve başarının temelini teşkil etmektedir. İlkokul eğitimiyle aşılanan beceriler ve değerler gelecek öğreniminin temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin eğitim sisteminin ilerleyen yıllarındaki başarıları ilkokul eğitimlerine dayalıdır. Bu anlayışla Paylaşım Koleji Türkiye gerçeklerini de göz önüne alarak maksimum 24 kişilik, geniş, ferah ve akıllı sınıflarda öğrencileri için yaratıcı, motive edici, gerçek dünyayla ilişkili ve eğlenceli öğretim programları sunmaktadır.

İLKOKUL EĞİTİMİMİZ

Her anne ve babanın çocuğu için hayali; insan odaklı düşünen, kişisel gelişimini tamamlamış, teknolojiyi iyi kullanabilen, doğaya saygılı ve yabancı dili iyi yazan, konuşan, anlayan bireyler yetiştirmektir. Bizler ebeveynlerin bu hayalini gerçekleştirmek için okulumuzun sosyal olanaklarının yanı sıra uyguladığımız eğitim sistemine ve müfredatına da önem veriyoruz.

Paylaşım Koleji’nin sağlam eğitim kadrosu müfredatı planlarken, Montessori (Her Çocuğun özgür olduğunu ve kendi hızında ilerleme gösterdiğini savunan eğitim metodu) , Mutiple Intelligence (Çoklu Zeka Kuramı), Tam Öğrenme Modeli (her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması) gibi temel eğitim programlarının tümünden sentezlenen bir sistem uygulamaktadır. Böylece eğitimcilerimiz yaratıcı öğrenme yolları ile ulusal müfredat derslerini ve becerilerinin işlenmesini dengelemektedirler. Eğitim sitemimiz öğrencileri aktif olarak soru sormaya, hipotezler ileri sürmeye, fikirlerini paylaşmaya teşvik eder. Tüm öğrencilerin bağımsız ve yaratıcı öğrenmelerini sağlayacak beceriler geliştirmelerini destekler. Öğrencilerin kendine güvenen, yaratıcı öğrenenler olarak yetişmeleri için ortam ve uygulamalar sağlar.

Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Anadolu kültürünü ve manevi değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, öğrendiği bilgileri hayata transfer edip uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; hümanizm, emek, paylaşma, üretim kavramlarının farkında olan; tüm inanç ve düşünce sistemlerine saygılı, vatan ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmektedir.

ALANINDA UZMAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ

Tüm kademelerde eğitimlerimiz Sınıf Öğretmenlerimize ek olarak, İngilizce, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Kodlama, Satranç, Drama , Zeka Oyunları gibi dersler alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Öğrencilerimizin ‘Dünya Vatandaşı’ olabilmeleri için İngilizce eğitimini tüm boyutları ile ele alarak vermektedir. İngilizce hem anlama hem konuşma hem de yazabilme yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla haftalık ilave ingilizce ders saatleriyle yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip-konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.

HER GÜN EN AZ 15 DAKİKA KİTAP OKUMA

Öğrencilerimiz her gün, belirli derslerin 15-20 dakikasında kitap okumaktadır. Her gün kitap okuyarak farklı deneyimler öğrenmekte, kitap okumanın faydalarını kendileri keşfetmektedirler.

EĞLENEREK ÖĞRENME ORTAMI

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde Somut matematik materyalleri, Zeka Oyunları, Drama ve Satranç için özel olarak düzenlenmiş Teknoloji ve Tasarım Sınıfında öğrencilerinin çeşitli zeka oyunları ile tanıştırarak, yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunarak, eğlenirken öğrenecekleri bir ortamları sunmaktadır. Okulumuz kapalı spor salonu,basketbol ve voleybol sahaları, güvenli oyun alanları, STEM (science,technology, engineering, mathematics) laboratuvarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları ile sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan bir çok imkanı barındırmaktadır.

DENEME SINAVLARI

Okulumuz öğrencilerine ilkokul 3. Sınıftan itibaren her ay Türkiye Geneli ölçme ve Değerlendirme Sınavı uygulanmakta ve bu sınavların sonuçları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanımız tarafından değerlendirilmekte, aynı zamanda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanımız veli bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

ODAKLANMA VE SAYISAL YETENEĞİN GELİŞMESİ İÇİN MENTAL ARİTMETİK DERSLERİ

Bu dersler ile öğrencilerimize sayısal yetenek kazandırmasının yanı sıra yaratıcılığını, bellek gücünü, odaklanma ve dikkat yoğunluğunu, dinleme-anlama becerilerini ve problem çözümleme yeteneklerini geliştirmekteyiz. Mental Aritmetik eğitimi sol ve sağ loblarındaki beyin hücrelerini harekete geçirir ve beynin kapasitesini artırır.

OKUL+ETÜT PROGRAMI KONSEPTİ

Okulumuzda okul derslerine ek olarak etüt programımız da yer almaktadır. Hafta içi ve hafta sonları ek olarak bire bir ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.

ÇİFT DİLDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil hem anlama, hem konuşma hem de yazabilme yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla haftalık ilave İngilizce ve Almanca ders saatleriyle yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.

TÜRKİYE’DE İL DEFA BİLİŞSEL BECERİLER DERSLERİ

Öğrencinin akademik performansını belirleyen dinleme, algılama, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme, iletişim becerilerinin gelişimini etkileyen dikkat, hafıza, konsantrasyon gibi bilişsel becerilerin gelişmesi için öğrencilerin beyinlerinin bilişsel egzersizlerle uyarılması ve bilişsel beceri hızlarının artırılması amaçlanmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE DİKKATİMİ ARTIRIYORUM DERSLERİ

Dikkat ve konsantrasyon eğitim-öğretimde en önemli faktörlerdendir. Çocukların bu süreçte en çok dikkate bağlı hatalar yaptıkları görülmektedir. Genellikle çocukların dikkatini odaklama ve sürdürmede sıkıntı yaşadıkları, önemli nokta ya da ayrıntıları kaçırdıkları, aynı durum farklı şekilde sunulduğunda bunu fark etmede zorlandıkları görülmektedir. Bu ders anasınıfından, dördüncü sınıfa kadar yaş düzeylerine uygun olarak dikkat becerilerini artırmak amacı ile verilmektedir.

Okulumuz kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, güvenli oyun alanları, STEM laboratuvarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları, bilişim ve teknoloji sınıfı, teknoloji tasarım sınıfı ile sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan birçok imkânı barındırmaktadır. 25 çeşide varan kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimize eğlenerek öğrenme ortamı sunmaktayız.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunuyoruz.