Ortaokul

Paylaşım Koleji Ortaokulu’nda Türkiye gerçeklerini de göz önüne alarak maksimum 24 kişilik, her öğrencinin kendi dolabının bulunduğu , geniş, ferah ve akıllı sınıflarda öğrencileri için yaratıcı, motive edici, gerçek dünyayla ilişkili ve eğlenceli öğretim programları sunulmaktadır. Öğrencilerimiz  Atatürk  ilke ve inkılaplarına bağlı, Anadolu kültürünü ve manevi değerleri içselleştirmiş, yenilikçi, öğrendiği bilgileri hayata  transfer edip uygulayabilen, iletişim becerileri gelişmiş, öz değerlendirme yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen; hümanizm, emek, paylaşma, üretim kavramlarının farkında olan; tüm inanç ve düşünce sistemlerine saygılı, vatan ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmektedirler.

ORTAOKUL EĞİTİMİMİZ

Her anne ve babanın çocuğu için hayali; insan odaklı düşünen, kişisel gelişimini tamamlamış, teknolojiyi iyi kullanabilen, doğaya saygılı ve en az iki yabancı dili konuşabilen bireyler yetiştirmektir. Bizler ebeveynlerin bu hayalini gerçekleştirmek için okulumuzun sosyal olanaklarının yanı sıra uyguladığımız eğitim sistemine ve müfredatına da önem veriyoruz.

Paylaşım Koleji’nin sağlam eğitim kadrosu müfredatı planlarken, Montessori (Her Çocuğun özgür olduğunu ve kendi hızında ilerleme gösterdiğini savunan eğitim metodu) , Mutiple Intelligence (Çoklu Zeka Kuramı), Tam Öğrenme Modeli (her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması) gibi temel eğitim programlarının tümünden sentezlenen bir sistem uygulamaktadır.  Böylece eğitimcilerimiz yaratıcı öğrenme yolları ile ulusal müfredat derslerini ve becerilerinin işlenmesini dengelemektedirler. Eğitim sitemimiz öğrencileri aktif olarak soru sormaya, hipotezler ileri sürmeye, fikirlerini paylaşmaya teşvik eder. Tüm öğrencilerin bağımsız ve yaratıcı öğrenmelerini sağlayacak beceriler geliştirmelerini destekler. Öğrencilerin kendine güvenen, yaratıcı öğrenenler olarak yetişmeleri için ortam ve uygulamalar sağlar.            

OKUL DERSLERİNE EK ETÜT PROGRAMLARIMIZ

Teknolojinin hızla geliştiği çağda değişen Genel Sınav Sistemleri artık sadece bilgi içerikli sorularla öğrenci seçmemekte; bilgiyi öğrenebilen, analiz edebilen, bilgiler arası yorumu yapabilen, kısacası bilgiyi yaşamın her alanında kullanabilen düşünen öğrencileri seçmeye yönelik değişim göstermiştir.Bu nedenle Paylaşım Koleji eğitim sistemi öğrencilerini 5. Sınıftan itibaren öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma-etüt programları geliştirilir ve uygulanır. Paylaşım Koleji öğrencileri, deneyimli eğitim kadrosu sayesinde yoğunlaştırılmış etüt programları ve kamp çalışmalarıyla dışarıdan ek ders almaya ihtiyaç duymadan sınavlara hazırlanmaktadırlar.

LİSELERE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLIK VE DENEME SINAVLARIMIZ

Okulumuzda tüm sınıflarda her ay düzenli olarak ‘’Türkiye Geneli Değerlendirme Sınavı’’ uygulanmakta ve bu sınavların sonuçları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı’mız tarafından değerlendirilmektedir. Sınav sonuçlarına bağlı öğrenci görüşmeleri ve veli bilgilendirilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı’mız tarafından sağlanmaktadır. 8.sınıf öğrencilerimize ara sınıflarda yapılan etüt çalışmalarından farklı olarak Türkiye gerçekleri de göz önüne alınarak Liselere Giriş Sınavı Hazırlık Programı uygulanmaktadır ve Liselere giriş sınavına bir ay kala her hafta deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu programla Liselere giriş sınavına yönelik çalışmalar her gün ve düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda her öğrencinin gelişimini düzenli olarak takip edilmekte ve velilerimiz bu süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

ÖĞLE YEMEĞİ

Ortaokul öğrencilerimiz için öğle arası saatlerinde yemek imkanımız mevcuttur.

ALANINDA UZMAN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ

Tüm kademelerde eğitimlerimiz Sınıf Öğretmenlerimize ek olarak, İngilizce, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Satranç, Drama , Zeka Oyunları gibi dersler alanında uzman branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin ‘Dünya Vatandaşı’ olabilmeleri için İngilizce eğitimimiz alanında uzman branş öğretmenleri tarafından  tüm boyutları ile ele alarak verilmektedir. İngilizce hem “Anlama” hem “Konuşma” hem de “Yazabilme” yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla  haftalık ilave ingilizce ders saatleriyle  yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip-konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.

EĞLENEREK ÖĞRENME ORTAMI

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde  Zeka Oyunları, Drama ve Satranç için özel olarak düzenlenmiş Teknoloji ve Tasarım Sınıfında öğrencilerinin çeşitli zeka oyunları ile tanıştırarak, yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunarak, eğlenirken öğrenecekleri bir ortamları sunmaktadır.Okulumuz açık ve kapalı spor salonları, güvenli oyun alanları, STEM labaratuarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları gibi birçok alternatifi içinde bulundurmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Paylaşım Koleji Rehberlik Servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini, bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak ve onları en doğru şekilde kullanmaları için yol göstermektir. Paylaşım Koleji’nde Liselere Giriş Sınav sisteminin gerektirdiği; bilgiyi aktarma, analiz etme ve aynı zamanda, aktarılan bilgiyi yorumlama çalışmalarına büyük özen gösterilmektedir. Liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize, sınav stresi ile baş edebilmeleri ve karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz tam zamanlı olarak öğrencilerimizin yanında olmakta, öğrencilerimize düzenlediğimiz program dahilinde sınav kaygısı ve stresi üzerine seminerler düzenlemektedirler. Yeni sınav sistemini dikkate alarak tasarlanan konu kavrama ve değerlendirme kaynakları titizlikle seçilmektedir.İlgili yetenek ve hedef planlamasına uygun kişisel gelişim ve lise tanıtım seminerleri düzenleyerek öğrencilerin lise tercihlerini yapmalarında yardımcı olunmaktadır.

BİLGİSAYAR TEMELLİ ÖDEV BİLGİLENDİRME PORTALI

Okulumuza özel bu sistem, velilerimiz öğrencinin ödevini takip etmesine olanak sağlamaktadır.

OKUL+ETÜT PROGRAMI KONSEPTİ

Okulumuzda okul derslerine ek olarak etüt programımız da yer almaktadır. Hafta içi ve hafta sonları ek olarak bire bir ve etüt çalışmaları yapılmaktadır.

ÇİFT DİLDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil hem anlama, hem konuşma hem de yazabilme yeteneklerini üst düzeye çıkarabilmek amacıyla haftalık ilave İngilizce ve Almanca ders saatleriyle yaparak-yaşayarak, oynayarak ve dinleyip konuşarak kalıcı bir öğrenme sağlanmaktadır.

Okulumuz kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, güvenli oyun alanları, STEM laboratuvarı, kütüphane, resim ve müzik sınıfları, bilişim ve teknoloji sınıfı, teknoloji tasarım sınıfı ile sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan birçok imkânı barındırmaktadır. 25 çeşide varan kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimize eğlenerek öğrenme ortamı sunmaktayız.

Alanında uzman branş öğretmenleri eşliğinde yordama, analiz, sentez düzeyinde düşünme becerilerine katkıda bulunuyoruz.