5. Sınıflar Eco-Schools (Eko Okullar) Projesine Başlıyor

5. Sınıflarımızla Eko Okullar Projesine başlıyoruz. Projemizin ana teması “Çöp ve Atıklar-Geri Dönüşümdür”.

Eko Okul Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin; atıklar, geri dönüşüm, tasarruf, su-enerji kullanımı, doğa ve çevre, üretim, tüketim vb. konularında farkındalıklarının artması, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulayarak çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları hedeflenerek hazırlanan yıllık eylem planı doğrultusunda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirmeye başlıyoruz.